Yin

Yang

Substansen

Funktionen

Essens

Aktivitet

Nærende

Skabende

Nærer Yang

Beskytter Yin

Faste organer

Hule organer (udskiller)

Yin og Yang

I den daoistiske forståelse af livet og universet, var der først intetheden -Wuji, så opstod der en intention og Tai ji og udfra denne skete den første deling- yin og yang, som er den fundamentale spænding i universet. Spændingen mellem yin og yang skabte qi og fra qi, er alt i universet opstået.

Yin og yang er de to modstridende, men samtidige komplementære kræfter i universet. Alt i universet eksisterer i kraft af spændingen imellem disse to poler. Yin og yang skaber den dynamik, der er i universet, og som gør, at alt er i konstant forandring.
Yin og yang betinger hinanden og er hinandens modsætninger. Den ene part eksisterer kun i kraft af den anden. Yin og Yang er gensidigt afhængige af hinanden. Noget er kun yin i forhold til noget som er yang, og omvendt.

Yin og Yang indeholder kimen til hinanden og er i en konstant cyklus, hvor de hele tiden transformerer og veksler med hinanden. Der er en grænse for, hvor meget yin eller yang kan blive. Når noget har nået sit maksimum, vil det ikke kunne fortsætte og vil derfor ændre sig til sin modsætning – det sker med en glidende overgang. 

Intet i universet er statisk, alt er i gang med at blive mere eller mindre yin eller yang. Jo mere der er af den ene, des mindre er der af den anden.

Yin og Yang kontrollerer hinanden. 

Når Yin og Yang er lige stærke, er der balance.

 

Når Yin og Yang er lige stærke, er der balance.