Qi’en gennem årstiderne

  • Forår : bevæger Qi sig op i kroppen (som saft i træerne)

  • Sommer: bevæger Qi sig ud mod kroppens yderside (planter der blomstre)

  • Efterår: bevæger Qi sig nedad (frugten der falder ned)

  • Vinter: bevæger Qi sig indad (som saften i planter/vinterhi)

 

IMG_0731

Qi - livsenergi

Qi er en substans og et begreb, som slet ikke eksisterer i den vestlige verden.

Ofte bliver Qi oversat som energi, hvilket er en meget simpel oversættelse for noget der er så omfattende. I østasiatiske filosofier skabes og består alt i universet af Qi. Qi er den energi, der skaber al bevægelse og forandring i universet, men Qi er også resultatet af denne forandring og dynamik. Qi er ikke noget som er endeligt og konstant. Vi kan forstå Qi som værende noget, som er i konstant forandringsproces, både hvad angår form og funktion og som noget, der er defineret af sin aktivitet og funktion.
Qi er noget, som kan åndes ind og ud af kroppen.
Qi er det, som gør os levende, samtidigt er alt materielt Qi.
Både vores sind og vores fysiske krop er Qi.


Qi funktioner:

  • Transformere

Den mad, drikke og luft vi indtager, skal transformeres fra dets grove form til mere forfinede former for Qi

Transformation er en aktiv proces der kræver Qi

Yuan qi(vores oprindelige qi)er den form for qi, som er hovedansvarlig for de fleste transformationer i kroppen.

  • Transportere

Qi bruges til at transportere vitale substanser rundt i kroppen, fra det sted de bliver produceret, frem til der hvor de skal bruges eller opbevares.

Al bevægelse i kroppen vil være afhængig af qi

  • Varme

Yang qi opvarmer blandt andet kroppen. Uden denne varme vil kroppens processer gå i stå.

Vi behøver yang varme til at transformere og transportere yin substanser

  • Holde inde

Yang qi holder yin substanser inde i kroppen. Eksempelvis holder Nyre qi urinen inde i urinblæren.

  • Løfte

Qi bruges til at modvirke tyngdekraften og holde organer m.m. på plads.

  • Beskytte

Wei qi, som cirkulerer i mellemrummet mellem musklerne og huden, beskytter imod udefrakommende former for qi, som vil have skadelig effekt på kroppens qi.

Både vores sind og vores fysiske krop er Qi.