Vand

Træ

Ild

Jord

Metal

Vinter

Forår

Sommer

Sensommer

Efterår

Blære

Galde blære

Tyndtarm

Mave

Tyktarm

Nyrer

Lever

Hjerte

Milt

Lunger

Frygt

Vrede

Glæde

Sympati

Sorg

Blå

Grøn

Rød

Gul

Hvid

Døgnets cyklus:

De 5 faser

De 5 faser er fundamental og grundlæggende i kinesisk medicin. De er en måde at anskue og forstå universet. Teorien blev udviklet omkring samme tidspunkt som Yin/Yang teorien (475-221 f.kr)
Alt i universet er skabt af Qi. Qi opstår ved interaktion mellem Yin og Yang.
Universet har 5 grundlæggende energier/resonanser
VAND, TRÆ, ILD, JORD, METAL
De 5 faser har et dynamisk spændingsforhold til hinanden og skaber hinanden. De er i konstant bevægelse. Alle fænomener, følelser, bevidsthedstilstande- alt eksisterende, kan defineres udfra de 5 faser.

SHENG CYKLUS:
Skabende, nærende- de 5 faser efterfølger eller skaber hinanden
Det siges at der er et MOR/BARN forhold ex. Vand er Mor til træ

Symbolsk sammenhæng:
Træ skaber/bliver til Ild og forbrændes derved til aske(Jord). Af Jord udvindes Metal, som smeltes til en flydende tilstand, som svarer til elementet Vand. Vand nærer planterne (Træ)

 

KE CYKLUS:
Balancerer og kontrollerer hinanden, holder hinanden i skak/balance
Ex. ILD og Vand er hinandens modsætninger og de kontrollerer hinanden- samtidig er de afhængige af hinanden. 

Symbolsk sammenhæng:

  • Træ forstyrrer/ødelægger Jord(ved at dække den)

  • Jord forstyrrer/ødelægger Vand (ved at tilbageholde den-dæmning)

  • Vand slukker Ild

  • Ild smelter Metal

  • Metal skærer Træ

Stimulerende eller beroligende:
Ex. Ved akupunktur kan Ildorganet/ hjertet stimuleres, samtidig stimuleres Jordorganet Milten og samtidig beroliges Metalorganet lungerne

Universet har 5 grundlæggende energier/resonanser
VAND, TRÆ, ILD, JORD, METAL